ANALIZA I OPINIOWANIE

Jeżeli wybieracie się Państwo na wycieczkę, a nie jesteście pewni, czy program przedstawiony przez organizatora wyjazdu jest możliwy do realizacji lub macie Państwo wątpliwość, czy wręczony Wam program to nie przysłowiowe „gruszki na wierzbie” – moja pomoc może być dla Państwa niezbędna. W oparciu o otrzymany program od Państwa dokonam jego analizy i wystawię opinię wraz z uzasadnieniem. Jeżeli biorąc udział w wycieczce organizator nie wywiąże się z zawartej umowy (program imprezy), w oparciu o dokonaną analizę z opinią będziecie mogli Państwo wystąpić do organizatora o stosowną naprawę wyrządzonej szkody. Jeśli próba polubownego rozwiązania sporu nie odniesie skutku, mając w ręku opracowaną analizę – opinię będzie Państwu łatwiej dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego w sądzie.
Koszt usługi już od 100,00
OFERTA USŁUG

USŁUGI PRAWNE

Sporządzenie dokumentów sądowych z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego ...więcej >>>

Usługi prawnicze
Usługi prawnicze

USŁUGI SZKOLENIOWE

Z uwagi na wieloletnią praktykę i doświadczenie oraz wykształcenie proponuję dla szkół ...

więcej >>>

Usługi prawnicze